เรียนพิเศษสิ่งที่ได้มากกว่าการเรียน

บางคนถามว่า เมื่อเราเรียนมาจากห้องเรียนแล้ว จะเรียนพิเศษเพื่ออะไร เปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ แต่ในมุมมองที่กลับกันของคนที่มาเรียนพิเศษ และ ผู้ที่สอนพิเศษนั้น ก็คงจะบอกได้ว่า นอกจากเรียนพิเศษ ในวิชาต่าง ๆ ที่เราได้เรียนจาห้องเรียนแล้ว ส่วนที่เราได้เพิ่มขึ้นมานั้น คือการสร้างความเข้าใจแบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มีการสอนเทคนิคต่าง ๆ ในการจดและจำสูตรต่าง ๆ ในการเรียน เพิ่มทางลัด ในการคิดคำตอบของโจทย์ที่ได้มา สมองสั่งงานเร็วขึ้น แล้วในส่วนของผู้สอนก็จะได้เพิ่มศักยภาพของนักเรียนที่เรียนได้อ่อนกว่าผู้อื่น สงเสริมการเรียนให้ทันเพื่อน ๆ ในชั้น และ เป็นการช่วยมองแนวทิศทางของเด็กแต่ละคนว่าเหมาะที่จะเรียนทางไหน สำหรับนักเรียนบางคนที่ไม่รู้ว่าถนัดทางวิชาไหน จะเอกวิชาอะไร การเรียนพิเศษตรงนี้ จะช่วยชี้นำแนวทางเราให้มากยิ่งขึ้น ผลของการวัดผลทางการเรียนพิเศษจะเป็นตัวบอกว่าเราเหมาะที่จะไปเรียนต่อทางใด แล้วถ้ามองในมุมกว้างออกไปอีก ก็จะเห็นได้ว่า ในชั้นเรียนพิเศษนั้น มีนักเรียนต่างสถาบันมาเรียนด้วย ถ้าเราได้ลองถามถึงวิชาที่ได้เรียนเหมือนกันแล้วช่วยกันอธิบายในแต่ละส่วนที่เราไม่รู้ ก็จะยิ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถของเราเพิ่มมากขึ้น เพื่อนต่างสถาบันก็เป็นส่วนจำเป็นที่จะค่อยแนะนำในสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบที่เคยได้ผ่านมา ตรงส่วนนี้ก็สามารถส่งผลถึงคะแนนสอบของเราได้