ทัวร์พม่า วัดมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์

ประเทศพม่านั้น นับเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายเลยทีเดียว โดยเฉพาะศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์โบราณต่าง ๆ ที่ยังคงความสวยงาม ในรูปศิลปะแบบพม่าแท้ ๆ อย่างเช่นเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงรองจากเมืองย่างกุ้ง นับเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงค์พม่าก่อนที่ถูกโค่นล้มและตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในเวลาต่อมา โดยสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ๆ ส่วนใหญ่ในพม่าจะเป็นวัด โดยเฉพาะในเมืองมัณฑะเลย์ มีวัดสวย ๆ น่าสนใจอย่าง วัดมหามัยมุนี ซึ่งใครมาทัวร์พม่า ต่างก็ต้องมาเยี่ยมชมศาสนสถานแห่งนี้ โดยวัดแห่งนี้นั้นจัดเป็น 1 ใน 5 ของสิ่งศักดิ์สูงสูดของพม่าด้วย วัดมหามัยมุนีนั้นเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปหล่อทองสำริดปางมารวิชัย ที่สร้างขึ้นราว พ.ศ.688 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ ทรงศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก จึงได้จักสร้างพระพุทธรูปเพื่อแสดงเป็นตัวแทนของพระองค์ขึ้นมา และปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ อยู่ที่วัดมหามัยมุนีในเมืองมัณฑะเลย์นี่เอง ซึ่งชาวพม่านั้น  มีความเชื่อกันว่า พระมหามัยมุนีนั้นเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต โดยพระพุทธเจ้าได้ประทานลงหายใจอันศักดิ์สิทธิ์ลงในพระวรกายของพระพุทธรูปองค์นี้ จึงเป็นที่มาของการทำพิธีล้างพระพักตร์ ทำโดยเจ้าอาวาสที่จะต้องจัดพิธีล้างหน้าแปรงฟันให้พระมหามัยมุนีทุกวันในตอนเช้ามืด ซึ่งเป็นพิธีแห่งความศรัทธาที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนับพันปีเลยทีเดียว ซึ่งในแต่ละวันจะมีทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยวทัวร์พม่า ศาสนิกชนชาวพุทธหลั่งไหลกันเข้ามาสักการบูชา โดยที่ประเพณีของขาวพม่านั้น เชื่อว่าสตรีเป็นสิ่งยั่วยุ ไม่ควรที่จะเข้าใกล้ชิดพระพุทธรูป จึงทำให้สตรีกราบสักการะได้เพียงเบื้องล่างไม่สามารถที่จะขึ้นไปปิดทององค์พระได้เหมือนผู้ชาย หากต้องการปิดทองล่ะก็ เจ้าอาวาสจะเป็นผู้อาสาแปะทองให้ ซึ่งพิธีปิดทองนี้ เจ้าอาวาสทำอย่างพิถีพิถันตั้งใจทุกขั้นตอนจริง ๆ