ประเทศพม่านั้น นับเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายเลยทีเดียว โดยเฉพาะศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์โบราณต่าง ๆ ที่ยังคงความสวยงาม ในรูปศิลปะแบบพม่าแท้ ๆ อย่างเช่นเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงรองจากเมืองย่างกุ้ง นับเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงค์พม่าก่อนที่ถูกโค่นล้มและตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในเวลาต่อมา โดยสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ๆ ส่วนใหญ่ในพม่าจะเป็นวัด โดยเฉพาะในเมืองมัณฑะเลย์ มีวัดสวย ๆ น่าสนใจอย่าง วัดมหามัยมุนี ซึ่งใครมาทัวร์พม่า ต่างก็ต้องมาเยี่ยมชมศาสนสถานแห่งนี้ โดยวัดแห่งนี้นั้นจัดเป็น 1 ใน 5 ของสิ่งศักดิ์สูงสูดของพม่าด้วย วัดมหามัยมุนีนั้นเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปหล่อทองสำริดปางมารวิชัย ที่สร้างขึ้นราว พ.ศ.688 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ ทรงศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก จึงได้จักสร้างพระพุทธรูปเพื่อแสดงเป็นตัวแทนของพระองค์ขึ้นมา และปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ อยู่ที่วัดมหามัยมุนีในเมืองมัณฑะเลย์นี่เอง ซึ่งชาวพม่านั้น  มีความเชื่อกันว่า พระมหามัยมุนีนั้นเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต