ทัวร์ไต้หวันฝากข้อมูลสำหรับคนไทยผู้ประสงค์ไปทำงาน

ทัวร์ไต้หวันเห็นว่าหลายๆคนสนใจและอยากไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน เลยเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันเพื่อจะได้ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เนื่องจากไต้หวันเป็นตลาดแรงงานไทยที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน จำนวนแรงงานไทยที่อยู่ในไต้หวัน มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 86,293 คน (สถิติเมื่อเดือน ก.พ. 2551) โดยเป็นแรงงานต่างชาติที่มากเป็นอันดับสองในไต้หวัน ขั้นตอนต่างๆ เมื่อเดินทางมาถึงไต้หวัน     1. ตรวจโรค –     เข้ารับการตรวจโรคภายใน 3 วัน นับจากวันเดินทางมาถึงไต้หวัน และเข้ารับการตรวจอีกเมื่อทำงานครบเดือนที่ 6 เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30 (ก่อนหรือหลัง 30 วัน)     2. ยื่นขอใบถิ่นที่อยู่สำหรับบุคคลต่างด้าว (ใบ Alien Resident Certificate หรือใบกาม่า) –     นายจ้างมีหน้าที่เตรียมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง และพาแรงงานไปยื่นขอใบถิ่นที่อยู่สำหรับบุคคลต่างด้าว และพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางมาถึงไต้หวัน และท่านจะต้องแจ้งนายจ้างให้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบถิ่นที่อยู่สำหรับบุคคลต่างด้าวก่อนจะหมดอายุ     3. ยื่นขอและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน –     เมื่อเข้าสู่ไต้หวันผ่านการตรวจโรคครั้งแรกแล้ว นายจ้างต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานภายในเวลา 15 วัน นับจากวันเดินทางมาถึงไต้หวัน… Continue reading ทัวร์ไต้หวันฝากข้อมูลสำหรับคนไทยผู้ประสงค์ไปทำงาน