ข้อควรปฏิบัติภายหลังการจัดฟันเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การจัดฟันคืออีกหนึ่งสิ่งที่ผู้จัดเองนั้นต้องดูแลตัวเองให้มาก เพราะถ้าหากปล่อยปละละเลยแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากและฟันได้ เผลอๆคุณอาจจะต้องเริ่มต้นการจัดฟันใหม่อีกครั้งหากคุณไม่มีวินัยในการดูแลรักษาการจัดฟันของตนเอง มีหลายคนสงสัยว่าหากการจัดฟันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วควรจะปฏิบัติตนอย่างไรตอช่องปากที่ผ่านการจัดฟันของตนเอง และวันนี้เราก็มีวิธีดูแลหลังการจัดฟันเสร็จสมบูรณ์แล้วมาฝากกัน เมื่อการจัดฟันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วคุณหมอจะนำเอาเครื่องมือต่างๆที่อยู่ภายในช่องปากของเราออกทั้งหมด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะถ้าหากคุณปล่อยไว้เป็นแบบนั้นฟันของคุณอาจจะกลับมาสู่สภาพปกติอีกครั้ง วิธีที่ถูกต้องในการดูแลช่องปากหลังการจัดฟันเสร็จสมบูรณ์ก็คือควรจะต้องใส่รีเทนเนอร์ไว้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรีเทนเนอร์จะช่วยคงสภาพฟันของคุณให้คงอยู่ในทรงที่สวยงาม และควรทำความสะอาดรีเทนเนอร์ทุกวัน หากคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าฟันของคุณเริ่มเบี้ยว หรือเก ต้องรีบพบแพทย์ทันที ในทางเดียวกันถ้าหากว่ารีเทนเนอร์ของคุณมีปัญหา เช่น รีเทนเนอร์แตก ต้องพบแพทย์และทำรีเทนเนอร์อันใหม่ทันที นอกจากนี้แล้วคุณจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้คุณหมอได้ตรวจเช็คสภาพฟันว่าเกิดปัญหาใดๆหรือไม่ และสิ่งเหล่านี้ก็คือวิธีการดูแลฟันของตนเองหลังจากจัดฟันแล้วเรียบร้อย